Bliksembeveiliging

In Nederland komen gemiddel om de drie en een halve dag onweersbuien voor. En de onweersbuien met de daarbijbehorende blikseminslagen lijken, wellicht door de klimaatsverandering, in aantal en heftigheid toe te nemen. Als je daarbij in ogenschouw neemt dat er in de woning en het bedrijf steeds meer elektrische apparatuur aanwezig is waarvoor een blikseminslag schadelijk kan zijn dan is het niet vreemd dat steeds meer woningen uitgerust worden met bliksembeveiliging.

Het meest bekend zijn de installaties die op woningen en andere gebouwen worden geplaatst die bij de meeste mensen bekend zijn als de bliksemafleider. Op korte afstand langs en op het gebouw worden koperen leidingen aangebracht die met elkaar zijn verboden. Hierdoor ontstaat een zogenaamde 'Kooi van Faraday'. Op hoger gelegen delen zoals de nok van de woning of schoorsteen worden verticale leidingen aangebracht. Via de leidingen wordt bij een blikseminslag de stroom afgevoerd naar de grond en ontstaat er geen schade aan het gebouw of woning. Uitwendige bliksemafleiding is vooral bedoeld voor vrijstaande woningen met relatief weinig bebouwing in de omgeving en voor gebouwen met een bijzondere waarde of die kwetsbaar zijn, bijvoorbeeld door een rieten dak. In de stedelijke omgeving is het meestal iets minder noodzakelijk om een installatie aan te brengen. De kans op rechstreeks inslag in een stadswoning is relatief klein.

De prijs van de blikseminstallatie is natuurlijk sterk afhankelijk van het gebouw of de woning. Maar een goede en professioneel aangelegde installatie vergt minimaal een investering van zo rond de € 1.500 tot € 3.000. Aan deze indicatie kunnen geen rechten ontleend worden. Wel is het zo dat als u een vrijstaande woning heeft, zeker met een rieten dak, er sprake kan zijn van een lagere verzekeringspremie.