Schade en uw verzekeringsmaatschappij.

Dakha wordt bij schade regelmatig ingeschakeld door verzekeringsmaatschappijen.

Verzekeringsmaatschappijen hebben het (terechte) standpunt dat u er alles zelf aan dient te doen om schade te voorkomen. Daarom is er bij achterstallig onderhoud geen sprake meer van
een onverwacht van buiten komend onheil, en is er dus veelal geen dekking. Ook een
daklekkage kan het gevolg zijn van achterstallig onderhoud. Veelal wordt daarom de
reparatiekosten aan het dak zelf, niet vergoed, maar de gevolgschade (binnenschade) wel.
De kosten van een noodvoorziening ter voorkoming van schade worden beschouwd als
bereddingskosten, en indien dit juist is aangegeven wordt dit in overleg veelal vergoed.

Toch kan een lekkage ook ontstaan zonder dat er sprake is van achterstallig onderhoud, zo
kan er bijvoorbeeld een dakpan van een hoger gelegen dak zijn afgewaaid, of is er door een
storm iets losgeraakt, waardoor geleidelijk zich vocht ophoopt onder het dak. De schade
openbaart zich echter vaak pas maanden later door verzadiging of bij de eerste zware
regenslag.

Bij schade werken wij in goed overleg met uw tussenpersoon en de schade-expert zodat u niet voor onaangename verassingen komt te staan. Bij schade maken wij dan ook kosten-
loos een calculatie met begeleidend schrijven dat U kunt overhandigen aan uw tussenper-
soon. In overleg met de expert wordt alles dan correct afgehandeld en indien de expert akkoord gaat kunnen wij zelfs middels een akte van sessie regelen dat wij onze nota rechtstreeks
bij de maatschappij indienen, zodat u niets hoeft voor te schieten.